«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СТАЛІ У ПОДОВИХ АГРЕГАТАХ»

- 1 -
Untitled

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

О.П. ЧУВАНОВ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА СТАЛІ

У ПОДОВИХ АГРЕГАТАХ

Затверджено на засіданні Вченої ради академії

як конспект лекцій

Дніпропетровськ НМетАУ 2005

УДК.669.18.001./ 075.8

Чуванов О.П. Технологія виробництва сталі у подових агрегатах: Конспект лекцій. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2005. - 50 с.

Викладена сучасна технологія виробництва сталі у мартенівських печах, двованних сталеплавильних агрегатах (ДСПА) та прямоточних подових агрегатах. Наведені приклади технологій ведення плавки на великих металургійних підприємствах та розрахунків необхідної кількості шихтових матеріалів для коригування технології ведення плавки.

Призначений для студентів спеціальності 7.090401, 8.090401 - металургія чорних металів, спеціалізації - сталеплавильне виробництво, а також може бути корисним студентам інших спеціальностей, які вивчають дисципліну „Сталеплавильне виробництво”.

Іл. 15. Табл. 6. Бібліогр.: 8 найм.

- 1 -