«Смъртта на чиновника»

- 3 -

— К-какво? — попита шепнешком Червяков, примирайки от ужас.

— Вън! — повтори генералът и тропна с крак.

В корема на Червяков нещо се скъса. Без да вижда и без да чува нещо, той запристъпя заднишком към вратата, излезе на улицата и се потътра… Като пристигна машинално в къщи, без да си свали вицмундира, той легна на дивана и … умря.

1883

Информация за текста

© Желязка Купенова, превод от руски

Антон Павлович Чехов

Смерть чиновника, 1883

Източник: http://bezmonitor.com

Сканиране: Тони

Антон П. Чехов, Разкази 1880–1886, Народна култура 1969

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/1977]

Последна редакция: 2006-08-05 13:53:29

1

дребен чиновник, изпълняващ длъжността завеждащ домакинство на учреждение. — Б. пр.

(обратно)
- 3 -