«Спасителната акция»

- 1 -
Роже ВерселСпасителната акция

„Внимание, внимание: говори капитанът.“

Някакъв глас, който гърмеше тъй, че Клод не можа да го разпознае, надвиха воя на вятъра и бученето на водата, за да съобщи:

„Италианският товарен кораб «Сасено» ни поиска помощ. Ще останем край него до момента, в който екипажът му реши да го напусне, за да приберем хората на борда.“

Гласът секна, без да добави някакво извинение, нито пък някакво уточнение за закъснението, което щеше да наруши разписанието. „Артоа“ беше подчинен сега на един друг закон, по-висш от спазването на разписанието, на което впрочем компанията държеше много: да напомнят за това на пътниците би значело да ги оскърбят! Помощ — в случая това бе бдение край смъртно болен, а смъртно болен се напуска или след избавлението, или след смъртта му.

Когато високоговорителят млъкна, Шатне, следван от Клод, се дръпна до една лодка на завет и каза с почти приятелско участие:

— Държат се, но все пак при тяхното положение какво могат да очакват? Докато запушат едни дупки, вече други се отварят — корабът се пълни повече, отколкото може да изхвърли!

— Ами безветрието? — сети се Клод.

— Би трябвало вече да настъпи!…

„Артоа“ засега изчакваше надветрено на „Сасено“. Той се оставяше на вятъра, запазвайки си в неговия вихър позицията, в която най-малко той самият пък и хората там щяха да пострадат. След като току-що им бяха съобщили за това изчакване преди спасителната акция, пътниците от долната палуба се разотиваха един по един.

Клод слезе в ресторанта. Там тя намери неповалените от морската болест неколцина пътници, които се бяха възползвали от това, че спрелият кораб клатеше по-малко, за да се опитат да слязат. Като носеше менюто, сервитьорът заяви:

— Голям кураж имат, щом не скочиха още като пристигнахме! Изглежда, че са убили двама души на кораба — помощник-капитана и един моряк… Какво ще…

— О! Нещо така, набързо: малко студено месо и някакъв плод — прекъсна го тя.

— Вярно, човек не може да не загуби апетита си, като знае, че те се мъчат тук наблизо. Вие няма да сте единствената, която бързате! — одобрително рече той.

И наистина, на малкото заети маси хората ядяха мълчешком, бързо, наведени над чиниите си, както се яде в бюфета на гарата, докато чакаш влака.

Тя тъкмо дообелваше една праскова, когато Шатне изникна до масата й:

— Телеграфираха току-що: напускат кораба — съобщи тихо той.

- 1 -