«Изгубено куче»

- 1 -

Диванът в чакалнята на доктор Фролих бе покрит с плат, който издаваше изискан вкус. Върху него се бе разстлала копринената рокля на Джулия Смолет. Младата жена въздъхна и се наведе напред, кръстосвайки бледите си ръце. Човекът, за когото се бе омъжила преди четиринадесет години, само я погледна и сви вежди.

Джордж стоеше прав в другия край на чакалнята и уж разглеждаше някаква гравюра. Бе широкоплещест, с къси ръце и носеше дискретен костюм от туид. Закръглена яка с прикрепена към нея златна игла пристягаше якия му врат. Костюмът като че ли му бе леко тесничък. Приличаше на човек, свикнал с коне, седла и утринни разходки. А всъщност бе израсъл в града счетоводител, който работеше в кантора на авеню „Лексингтън“.

Джулия отново въздъхна.

— Какво има? — попита я Джордж.

— Нищо. Само се чувствам малко поуморена. Какво се бави толкова?

— Та ние сме тук едва от пет минути. Господи, всички ли жени са лишени от чувство за време?

Тя го погледна с големите си тъжни очи, вдъхновили го преди години да напише сонет.

— Извинявай, но ми се струва, че се бави.

В чакалнята се появи рижа жена, която ги изгледа строго и попита:

— Господин и госпожа Смолет? Доктор Фролих ви очаква.

Докторът бе седнал зад бюрото си. Бе симпатичен, леко пълен, с посивяла коса, подстригана на четка.

— Радвам се, че дойдохте, господин Смолет. Както вече обясних на съпругата ви, мисля, че би било добре и вие да присъствате на нашия експеримент. Реших, че бихте могли да ни предоставите някои сведения от миналото…

Джордж Смолет се изкашля:

— Вижте, докторе, не искам да ме разберете криво. Не съм от онези, които бъркат хипнозата с черната магия. Искам да кажа, че горе-долу съм наясно по въпроса. Прочел съм някоя и друга статия.

— Още по-добре — отвърна Фролих. — Това само ще помогне. Важното е човек да преодолее предразсъдъците си. Съпругата ви вече свикна с тази мисъл. Нали, госпожо Смолет?

Джулия само се усмихна свенливо и кимна с глава. Седнала на стола пред бюрото, тя изглеждаше още по-миниатюрна.

— Със съпругата ви имахме вече няколко разговора на тази тема. Знаем с какъв проблем ни предстои да се сблъскаме. Но според мен би било добре и вие да си кажете мнението, преди да опитаме да се върнем назад в миналото.

— Вижте… — отвърна Джордж Смолет, потърквайки брадичката си. — Като че ли не ви разбирам много добре.

- 1 -