«Листопад»

- 1 -

Произведението, което държите в ръцете си, е подготвено за печат и публикувано като превод на оригинала от първото издание на турски език през 1930 година.

Първа глава
- 1 -