«Лоліта»

- 1 -

Володимир Набоков

Лолiта

Роман

---------------------------------------------------------------

© Copyright Владимир Набоков

© Copyright переклад Кирило Васюков (cerillo(а)inbox.ru)

Date: 29 Jul 2008

---------------------------------------------------------------

ПЕРЕДМОВА

"Лолiта. Сповiдь свiтлошкiрого вдiвця": такою була подвiйна назва, з

якою автор цiєї замiтки одержав дивний текст, який вона очолює. Сам "Гумберт

Гумберт" помер у в'язницi, вiд закупорки серцевої аорти, 16-го числа

листопада 1959 р., за кiлька днiв до початку судового розгляду своєї справи.

Його захисник, мiй родич i добрий друг Клеренс Кларк (на цей час адвокат,

приписаний до Колумбiйського Дiльничного Суду), попросив мене вiдредагувати

манускрипт, посилаючись на заповiт свого клiєнта, один з пунктiв якого

уповноважував мого шановного кузена вжити на свiй розсуд усiх заходiв, що

стосуються пiдготовки "Лолiти" до друку. На рiшення п-на Кларка, можливо,

вплинув той факт, що обраний ним редактор наразi от-от удостоївся премiї

iменi Полiнга за коротку працю ("Чи можна спiвчувати почуттям?"), в якiй

залучено до обговорення деякi патологiчнi стани та збочення.

Моє завдання виявилось простiшим, анiж ми вдвох припускали. Якщо не

брати виправлення явних помилок та ретельного вилучення деяких цупких

деталей, якi, всупереч старанням самого "Г.Г.", ще збереглись в текстi, як

- 1 -