«Компютърът на боговете»

- 33 -

— Мама каза, че ти е приготвила какао, ако искаш.

— Искам — каза Ричард и двамата тръгнаха към къщата, в която никога не бе влизала замразена пуйка, спечелена на бинго. — Една чаша какао ще ми дойде много добре точно сега.

— Утре ще изтръгна всичко, което може да се изтръгне от това нещо и после ще го изхвърля — каза Джон.

Ричард кимна.

— Изхвърли го от живота ни — каза той и после двамата тръгнаха към къщата и аромата на какао, смеейки се заедно.

Информация за текста

© 1983 Стивън Кинг

© 1994 Мария Парушева, превод от английски

Stephen King

Word Processor of the Gods, 1983

Сканиране, разпознаване и редакция: maskara, 2008

Издание:

Стивън Кинг. Мъглата (сборник разкази)

Издателска къща „Плеяда“, София, 1994

Художник: Петър Станимиров, 1994

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/9482]

Последна редакция: 2008-11-17 08:30:00

- 33 -