«Параноично: Песен»

- 2 -
Те правят разхлабителни за пристрастяванеи супозитори, предизвикващи изгаряне.Те знаят как и слънцето да изгаснес техните оръдия страшни.Посипвам се с лед — казах ли ти вече?Това омаломощава инфраскопите им.Знам заклинания и нося муски.Може би мислите, че съм ваш,но мога да ви унищожавсеки миг.Всеки миг.Всеки миг.— Да желаете кафенце?Казах ли ти, че не излизам навън?Пред вратата ми дебне някакъв пън вдъждобран. Информация за текста

© 1985 Стивън Кинг

© Мария Парушева, превод от английски

Stephen King

Paranoid: A Chant, 1985

Сканиране, разпознаване и редакция: maskara, 2008

Издание:

Стивън Кинг. Маймуната (сборник)

ИК „Плеяда“, София, 1993

Превод от английски: Мария Парушева, 1993

Художник: Петър Станимиров, 1993

Печат: Полипринт, Враца

Свалено от „Моята библиотека“ [http://chitanka.info/text/9553]

Последна редакция: 2008-11-26 09:00:00

Оглавление.
- 2 -