«Konec dětství»

- 1 -
Arthur Clarke Konec dětství

přeložila Hana Březáková

ARTHUR CHARLES CLARKE

se narodilv Mineheadu, v Somersetu, v Anglii. Vystudoval matematiku a fyziku na Londýnské univerzitě, za války sloužil jako instruktor u prvé britské pozemní naváděcí radarové stanice, byl iniciátorem návrhu na využití umělých satelitů pro komunikační účely.

V roce 1951 vydává svůj první vědeckofantastický román Předehra ke kosmu (Prelude to Space). Z dalších románů připomeňme alespoň: Písky Marsu (The Sands of Mars, 1952), Země svítí (Earthlight, 1955), Město a hvězdy (The City and the Stars, 1956), Ostrov delfínů (Dolphin Island, 1963), aj. Navíc vydal celou řadu souborů vědeckofantastických povídek a na tři desítky popularizačních knih.

Česky vyšly romány: Měsíční prach, 2001: Vesmírná odysea, 2010: Druhá vesmírná odysea, 2061: Třetí vesmírná odysea, Rajské fontány, Setkání s Rámou.

Nakladatelství Laser pro své čtenáře připravuje k vydání ještě tyto tituly: Město a hvězdy a Země svítí.

I Země a její vládci 1

Vulkán, který vyzvedl Taratuu z hlubin Pacifiku, dřímal už okolo půl miliónu let. A přece, pomyslel si Reinhold, zanedlouho se ostrov bude zmítat v plamenech mnohem zuřivějších než byly ty, jež stály u jeho zrodu. Podíval se směrem k odpalovací rampě a jeho pohled vyšplhal vzhůru po ohromné konstrukci obklopující Columba. Dvě stě stop nad zemským povrchem se od vrcholu lodě odrážely poslední paprsky zapadajícího slunce. Toto bude jedna z jejích posledních nocí. Už brzy bude plout v neuhasínajícím svitu vesmíru.

Tady pod palmami, nahoře na skalnatém výběžku, byl klid. Jedinými zvuky, které sem doléhaly z Projektu, bylo občasné zabušení kompresoru nebo slabý hlas dělníka. Reinhold si tyhle rozložité palmy zamiloval, chodil si sem tohle malé království prohlédnout každý večer. Rmoutilo ho pomyšlení na to, že poté, co se Columbus v plamenech vznese ke hvězdám, bude rozmetáno na atomy.

- 1 -