«Дилемата на съноплетачката»

- 1 -
Harry Games
Лоис Макмастър БюджолдДилемата на съноплетачката

Аная Рюи, съчинителка на фили1-сънища, бе изтръгната от блаженото забвение като риба с харпун. Тя успя да отбележи с края на съзнанието си, че ако такова нещо се беше прокраднало в собствените й творения, то незабавно би го отредактирала. Повече или по-малко разбудена, тя се досети, че ролята на харпуна е изиграл мелодичния звън на видеофона. Измъквайки се изпод обърканите чаршафи, жената се обърна на другата страна и злобно впи очи в мигащата червена светлинка. Безмозъчния апарат продължи да досажда и Аная, уверена до дъното на душата си, че любопитството й най-вероятно ще бъде наказано, а не възнаградено, обърна екрана към себе си и изхриптя:

— Отговаряй.

Дяволското нещо отказа да се подчини. Наложи се да се прокашля и да повтори командата с нормален тон.

На екрана се появи лицето на Хелмут Гонзалес, най-успешния дистрибутор на фили-сънища в Рио де Женейро — масивен и напорист мъж.

Общуването с него преди първата сутрешна чаша кафе беше истинско изпитание за Аная.

— Какво има? — поинтересува се тя, влагайки в интонацията си цялата възможна нелюбезност, на която беше способна.

— Днес е първи, Аная — отговори Гонзалес, мръщейки се в отговор. — Къде е?

- 1 -