«Звездна вълна се надига»

- 1 -
Дейвид Брин Звездна вълна се надига

ИК „Бард“ посвещава това издание на добрия приятел и голям фантаст ИВАЙЛО РУНЕВ

КРАТЪК РЕЧНИК И СПИСЪК НА ГЕРОИТЕ В КНИГАТА

Аксептор — представител на подчинена на тандуанците раса. Мощен медиум и екстрасенс.

Аки — делфин-юнга от Калафия.

Бей Кухуан — синтиански разузнавач.

Библиотека — информационен склад, поддържащ единно галактическото общество. Архив от съвместни знания, трупани още от ерата на Прародителите.

Братята на Нощта — галактическа раса-патрон.

Брукида — делфин-металург.

Галактяни — едни от най-старите, пътуващи сред звездите видове, които образуват общността на петте галактики. Много от тях са станали раси-патрони, присъединявайки се към древната традиция на ъплифта.

Губру — птицеподобна галактическа раса, враждебна към Земята.

Дени Зудман — човек-екзобиолог.

Джилиън Баскин — лекар и пратеник на Съвета на Земните видове. Продукт на човешко генно инженерство.

Емерсън Д’Анити — човек-инженер, работещ на „Стрийкър“.

Еписиарх — представител на подчинена раса, робуваща на тандуанците. Мощен медиум и екстрасенс.

Зоро — старша галактическа раса-патрон, враждебна към Земята.

Игнасио Мети — експерт по ъплифта, участник в експедицията на „Стрийкър“.

- 1 -