«Пълно прочистване»

- 3 -

— Ами, не, но нали това не се случва чак толкова често. Междувременно, не може ли да ми помогнеш, само този път?

Истина бе, че неговите върли противници се скатаваха напоследък. Работата бе в застой. Той я погледна в обляното със сълзи лице и кимна:

— Добре, но само този път.

Тя го прегърна, мачкайки козирката на маската му. Той се отблъсна назад, оправяйки костюма си.

— Няма нужда от това. Ще пристъпя веднага към работа, ако нямате нищо против?

— О, чудесно. Аз ще ида да се облека — тя се забърза нагоре по стълбите, оставяйки аромат на флорален парфюм след себе си.

Капитан Разтребвач подуши въздуха. Той лично предпочиташе по-свежите аромати на битовите ароматизатори. Боров му беше любимият.

Той въздъхна и влезе във всекидневната. За миг сърцето му ускори ритъм, със сигурност подобно разрушение можеше да бъде дело единствено на Бандата на Прашните Кълбета. Възглавниците от дивана бяха разпилени по целия под. Ваза бе катурната на една страна, разливайки вода.

Умиращи цветя образуваха кашкава гадост по сивия килим. Камината бе задръстена с пепел и частично обгорелите останки на кукла. Играчки покриваха почти всеки сантиметър от пода. Деца. Единственото природно бедствие, което можеше да си съперничи с Д-р Кир. Може децата да не бяха така смъртоносни, но бяха също толкова разхвърляни.

- 3 -