«Търси се добър юнак»

- 6 -

— … напоследък членската маса на клуба съществено намаля. Пуснахме обявата, защото останахме без младши юнак. Срамота е, но няма да скрия — предшественикът ти се оказа морално неустойчив. Говори се, че са го видели да пие с триглавия змей. Какво падение!

— Да, наистина.

— Осигуряваме ти отлични условия за живот: в клуба има сауна, игрище за голф, плувен басейн, самодеен колектив за хорови песни в прослава на Юначеството. Е, ще трябва да свършваш и по някое добро дело, колкото да си оправдаваш заплатата.

— А магиите истински ли са?

— Е — махна неопределено с ръка гранд-юнакът.

На сутринта затвориха бара. През цялото време Калиш се държа доста дървено, докато Гатун дълго се сбогува със симпатичните сервитьорки.

Късно след обед късметът им проработи повече — успяха да се качат на третия етаж и даже влязоха в приемната на административния магьосник. Иззад бюрото се надигна да ги поздрави кръшна секретарка. Косите и имаха цвета на прясно кована мед, очите и бяха дълбоки планински езера, а дългите и тънки пръсти бяха най-нежните на този свят. Калиш веднага фиксира нежната извивка на нейния бюст, но се престори, че се взира в табелката, окачена на ревера: Ф. Фулбрайт, стажант-вещица.

— Здравей Фоли. Това е нашият нов младши юнак Калиш. Идваме да го регистрираме и да получим снаряжение за него.

— Почакайте един момент, моля. Господин Мук е преди вас.

До сега не бяха обърнали внимание на дребосъка, скрит в коженото кресло.

— Пак ли в чужбина, Малък?

— Ами да. Специализацийка, едно — друго. Нали знаеш — златното печатче, сребърното.

За да минава по-бързо времето, Калиш се пресегна и взе от масичката някакво списание — оказа се последния брой на „Алхимията вчера, днес и утре“. Тъкмо се беше зачел в статията на Къх Пфу „Още веднъж по въпроса как от злато се правят пожари“, когато усети, че някой го гледа. Вдигна очи тъкмо на време за да види как Фоли се скрива зад своя компютър. Даже му се стори, че лицето и порозовява. Калиш се смути и също толкова бързо заби нос в четивото си.

След десетина минути, когато погледите им се срещнаха поне за трети път, той вече се беше изчервил до върха на ушите. Между него и Фоли се обменяха потоци от загадъчни огнени флуиди. В стаятя замириса на озон и сяра едновременно.

Малкият Мук излезе доволен — беше получил своите две желани печатчета. Гатун и Калиш се приготвиха да влязат, но в същия момент избръмча селекторът.

- 6 -