«Търси се добър юнак»

- 5 -

(3) язва на дванадесетопрастника

(4) спукване на апендисита

(5) други

(излишното се зачерква).

Същото ще се състои 13 часа на Плешивото плато.

За улеснение на персонала един час по-рано времето ще бъде спряно“.

— Да не си губим времето. Тези от Администрацията нямат фантазия да измислят една болест, от която наистина си заслужава да умреш, обаче могат да сменят графика без да предупреждават. До оня ден Кашчей умираше само в сряда и петък, а сега — във вторник и четвъртък. Отиваме да те настаним.

— А кой е Кашчей и какъв е този Главен магьосник?

— А, остави ги.

— Все пак какво ще стане с моята работа?

— Стига си се правил на съзнателен. Довечера сме на бар.

Тук нервите на Калиш се спукаха по всички шевове едновременно.

— Какъв бар, по дяволите! Каква ще е тази работа? И какви са тези двор…

Още преди да е свършил, земята се отвори за да пропусне два дявола. С рога, опашки и дипломатически куфарчета.

— На вашите услуги, сър!

— Погрешно повикване, господа. — Намеси се Гатун.

— Всяко повикване се заплаща, господине!

Гранд-юнакът небрежно им подхвърли два сребърника. Миг по-късно земята се затвори зад слугите сатанински.

В ръката си Калиш откри визитна картичка със заоблени краища. На фона на големи розови букви „АД“ беше написано: „Акционерно дружество «Луцифер и сие». Юридическа консултация и посреднически услуги“.

— Мисля, че наистина имам нужда от почивка — каза Калиш и бавно се отпусна на земята.

Гатун го довлече до колата и се зае да го успокоява.

— Нищо, моето момче. Тук такива неща се случват под път и над път. — И му заши няколко освежителни шамара. — По много пъти на ден. — Последва още по-освежителна серия.

— Вече се чувствувам значително по-добре — изстена Калиш и за доказателство върна последната плесница на Гатун.

— Да, момче, ти бързо ще се издигнеш в Юначеството.

Двамата изобщо не обърнаха внимание на странната заобленост в крайпътните храсти. Тя, обаче не ги изпусна от поглед докато не се скриха зад завоя. Тогава извади от самото дъно на пазарската си чанта радиотелефон.

— Ало, „Мамче-1“, тук пост 14. Току що потеглиха в посока към жилищния комплекс „Замъците“. Говореха, че довечера ще ходят на бар. Край.

— А-у-у! Трябва да вземем спешни мерки преди да са го опошлили и този! Край.

През това време Гатун подробно и с апломб обясняваше на Калиш къде и защо е попаднал:

- 5 -