«Ілюзії»

- 1 -
Harry Games
IЛЮЗIЇ АБО ПРИГОДИ МЕСIЇ МИМОВОЛI Рiчард Девiс Бах

Перекладено за виданням: Richard Bach. Illusions. The Adventures of a Reluctant Messiah. — Delacorte Press / Eleanor Friede. New York, 1977.

© 1977 Richard Bach & Leslie Parish Bach. By arrangement with Delacorte Press / Eleanor Friede Books, a division of the Bantam Doubleday Dell.

З англiйської переклав Валерiй ГРУЗИН

OCR: Volodymyr Mykhayletskyy

11. I прийшов на землю Учитель,що народився на святих просторах Iндiаний зростав на таємничих пагорбахна схiд вiд Форт-Уейна.2. Учитель пiзнавав цей свiту громадськiй школi Iндiани,а коли пiдрiс, опанував професiюавтомобiльного механiка.3. А втiм, Учитель мав знанняi з iнших рук, i з iнших шкiл,i також iз попереднiх своїх життiв.Вiн пам’ятав про це, i та пам’ятьробила його мудрим i сильним,i люди вiдчували його силуй приходили до нього за порадою.4. Учитель вiрив у свiй хистдопомагати й собi i всьому людству,а що вiн вiрив сам, то й iншiбачили його силу i приходили до ньогоз надiєю загоїти свої недугита позбутись життєвих злигоднiв.5. Вiрив Учитель, що кожна людина має праводумати про себе як про сина божого,щиро вiрив, що саме так i є, отожу майстернях та гаражах, де вiн працював,завжди товпилися тi, хто прагнувйого науки та дотику його руки,а на вулицях чекали юрби тих, хто сподiвався,що, коли вiн їх минатиме, на них впаде його тiньi життя їхнє одразу змiниться.6. День крiзь день майстри та власники майстереньплекали надiю, що Учитель покине свiй iнструмент
- 1 -