«Мартин Боруля»

- 1 -
Iван Карпенко-Карий Мартин Боруля Комедiя в 5 дiяхДIЄВI ЛЮДЕ

Мартин Боруля - багатий шляхтич, чиншовик.

Палажка - його жiнка.

Марися - їх дочка.

Степан - син їх, канцелярист земського суду.

Гервасiй Гуляницький-багатий шляхтич, чиншовик.

Микола - його син, парубок.

Нацiєвський - регiстратор з ратушi.

Трандалєв - повiрений.

Протасiй Пеньонжка, Матвiй Дульський чиншовики.

Омелько, Трохим наймити Борулi.

Гостi.

ДIЯ ПЕРША

Кiмната в хатi Мартина Борулi. Дверi прямо i другi з правого боку. Грубка з лежанкою. Дерев'янi стiльцi, канапка i стiл, покритий бiлою скатеркою

ЯВА I

За столом сидять Трандалєв, а з бокових дверей виходить Боруля з бумагою в руках.

Боруля. Нате, читайте! (Дає бумагу). Читайте вiдцiля.

- 1 -