«Парад чарцей усiх масьцей (на белорусском языке)»

- 1 -

Лявон Дрозд-Быкоўскi

Парад чарцей усiх масьцей

Агульнавядома, якi моцны ўплыў маюць старажытныя вераваньнi i ўяўленьнi пра сусьвет нават сярод сучасных людзей. Таму не зьдзiўляе, што свой новы раман галоўная беларуская пiсьменьнiца пачынае з параду чарцей. Зь першых старонак увага чытачоў засяроджваецца на нечысьцi ўсiх масьцей. Ва ўсёй сваёй велiчы, славе i красе перад вамi праходзяць вадзяныя ды лешыя, хто ў самотнай адзiноце, а хто гурбою на чале зь Перуном, галоўным бажаством беларускага мiталягiчнага пантэону. Ён зьяўляецца ўжо на старонцы 4. Сьледам за iм шпацыруюць:

Ваўкалакi (стар.4)

Паляндра (яцьвяская багiня сьмерцi) (стар.4)

Кадук (стар.5)

Трасянiца (стар.5)

Род i парадзiхi (стар.5)

Касны (стар.5)

Дамавiк (стар.7)

Трасца (стар.10)

Паветрыкi (стар.10)

Лiхаманка (стар.13)

Начнiцы i мешы, прахi ды паўночнiкi (стар.20)

Злыднi (стар.20)

Трохгаловы цмок (стар.20)

Зара-заранiца - сонцава жонка (стар.21)

Грамавiк (стар.22)

Лясун (стар.24)

Чорныя вядзьмаркi (стар.24)

Чорт (стар.24)

Лель, Любчык i Ляля (стар.28)

Мара (багiня сьмерцi) (стар.30)

Вялес, Сварог (стар.31)

Бай (стар.34)

Мокаш - жытняя баба (стар.34)

Дзедка (стар.34)

Марэна (багiня сьмерцi) (стар.42)

Лесавiкi (стар.45)

Вешчы воран (стар.47)

Чорная панна (стар.48)

Лада i Лад (стар.76)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 1 -